خرید کتاب Beethoven – His Symphonies Critically Discussed

[ad_1]

این جلد شامل مجموعه ای از مقالات کلاسیک از نویسندگان مختلف است که مهمترین ساخته های بتهوون را بررسی و تحلیل می کنند. محتویات این موارد عبارتند از: و غیره. لودویگ ون بتهوون (1770–1827) آهنگساز و پیانیست آلمانی بود. مهارت موسیقی بتهوون از همان کودکی شناخته شد و خیلی زود به عنوان پیانیست و آهنگساز مجازی مشهور شد. با این حال ، بتهوون پس از ناشنوا شدن كاملاً در سال 1814 كاملاً از اجرا و حضور در مجامع عمومی دست کشید. موسیقی بتهوون ، یکی از مشهورترین آهنگسازان تاریخ غرب ، در میان موسیقی کلاسیک رایج در سراسر جهان باقی مانده است. Read & Co. Books این مجموعه کاملاً جدید از مقاله های کلاسیک را برای خوانندگان مدرن منتشر می کند.

[ad_2]

کتاب Beethoven – His Symphonies Critically Discussed