خرید کتاب Before He Cheats

[ad_1]

راشل شروع به شک کردن به همسرش جیسون می کند که دارد او را فریب می دهد ، بنابراین دزدکی وارد تلفنش می شود تا سعی کند. آنچه پیدا می کند او را متعجب می کند. EC مرموزی که جیسون بعد از اینکه فکر می کند همسر خوابیده اش مردی عضلانی است با سوراخ های پر طعم و مزه که به صورت آنلاین ملاقات کرده ، با آن رابطه جنسی برقرار کرده است. وقتی راشل با او روبرو می شود ، جیسون اعتراف می کند که آنها هنوز ملاقات نکرده اند. او قسم می خورد که با EC که اسم اصلی اش الیوت است کارها را خواهد شکست. اما راشل ایده بهتری دارد. همچنین ، اگر آنها این کار را با هم انجام دهند ، واقعاً خیانت است؟

[ad_2]

کتاب Before He Cheats