خرید کتاب Before Recollection

[ad_1]

از قبل از یادآوری: POSTCARD TRANSCENDENTAL Ann Lauterbach؟ این دیدگاه به گونه ای است که زمان بیدار شدن ، بدون کمک خروس یا کلاغ ساعت ، گفته می شود. در واقع ، همه پرندگان جای دیگری هستند و در یک صفحه براق یا برخی از مهاجرت های پاییزی معلق هستند. خورشید بالای کوه دقیق است ، سپس مه سفر می کند ، روز را بازدم می کند. همه چیز دیگر ، همه چیز تغییر می کند ، هوا ، شبنم است که روی تیغه ها و آینه های قافیه ای که در آن آب شبیه است ، تولید می شود: یک شاخه سایه که حتی کیمیاگری Revlon و در مرکز مینای دندان آن دیگ آبی آسمانی.

[ad_2]

کتاب Before Recollection