خرید کتاب Begabungsförderung im Landesjugendorchester

[ad_1]

تأسیس ارکستر جوانان دولتی ابزاری مهم برای ارتقا موسیقی دانان جوان است. این فرصت را به ویژه نوازندگان جوان با استعداد فراهم می کند تا تجربه گسترده ای را در کارهای حرفه ای ارکستر به دست آورند ، موسیقی را در سطح بالایی بسازند و مهارت های خود را در کنسرت های عمومی ارائه دهند. این مطالعه برای اولین بار بررسی می کند که اعضای سابق ارکستر جوانان ایالتی برلین چه افرادی شده اند ، چه مسیرهای شغلی را طی کرده اند و چه مشارکتی با گذشته در ارکستر جوانان دولتی برای موسیقی حرفه ای و توسعه شخصی داشته اند.

[ad_2]

کتاب Begabungsförderung im Landesjugendorchester