خرید کتاب Begegnungen in der Nacht : Eine Beziehungsgeschichte für alle Fälle

[ad_1]

شبی که همه چیز را تغییر می دهد كلاودیا و پیتر عروسی كاملاً عادی دارند. آنها نزاع می کنند و صلح می کنند. عصر آن روز اما بحث به قدری شدید است که پیتر سوار ماشین می شود و رانندگی می کند. این احساسات صدمه دیده پیتر است که او را از همسرش دور می کند. هر دو به طور غیر منتظره و مستقل از یکدیگر ، آن شب جلسه ای دارند. شما با خود روبرو می شوید و دیدگاه جدیدی از زندگی خود می گیرید. آنها آگاه می شوند که نمی توانند تعارض خود را با جرم ، خود ترحم و استعفا حل کنند. ناگهان همه چیز ممکن می شود که قبلاً غیرممکن به نظر می رسید. نتیجه یک دیدگاه جدید برای اتحادیه آنها است. سه فرزند او نیز از قرار ملاقات در آن شب تغییر کردند. یک داستان هیجان انگیز که آنچه را که قطعاً باید در مورد روابط بدانید روشن می کند.

[ad_2]

کتاب Begegnungen in der Nacht : Eine Beziehungsgeschichte für alle Fälle