خرید کتاب Begging for Change

[ad_1]

آیا طمع در ژن های تمشک هیل وجود دارد؟ در این دنباله کتاب Coretta Scott King Honor Book Money Hungry ، تمشک هیل قسم می خورد که دیگر هرگز در خیابان ها ظاهر نخواهد شد. یک سال می شود که مادر تمشک پول نقد خود را به سختی به عنوان زباله از پنجره بیرون می اندازد ، بنابراین برای Raspberry ، پول برابر با امنیت و تعادل است. و او مصمم است که برای به دست آوردن آن هر کاری لازم باشد انجام دهد. اما هنگامی که یک نوجوان ناراحت از محله به مادر خود حمله می کند و پدر معتاد به مواد مخدر تمشک برمی گردد ، تمشک ناامیدانه تلاش می کند زندگی خود را تغییر دهد و در پایان کار غیرقابل تصوری را انجام می دهد ، به طور بالقوه دوستانه های خود را از بین می برد و عزت نفس خود را در این راه از دست می دهد. آیا تمشک قبول خواهد کرد که هیچ چیز خوبی از پول بد حاصل نمی شود؟ یا قرار است او راه پدرش را دنبال کند؟

[ad_2]

کتاب Begging for Change