خرید کتاب Bei Ostwind hörten wir die Leute schreien : Das 'Schwarze Lager' Dormettingen

[ad_1]

بلافاصله پس از پایان رژیم نازی در آوریل و مه 1945 ، قربانیان “اردوگاه سیاه” دورمتینگن ، زولرنالبکریس ، مجبور به تحمل عذاب باور نکردنی شدند. نویسنده به تعداد زیادی روایت شفاهی و منابع تاریخی در مورد جنایات سه نفری اشاره داشت که اردوگاه کار اجباری نازی ها را برای مدت نزدیک به شش هفته تحت عنوان “اردوگاه سیاه” اداره می کرد. از گزارش های شاهد عینی ، نامه ها و بایگانی های تنها پرونده قضایی تشکیل شده علیه یکی از عاملان جنایت پس از جنگ استفاده کنید. Immo Opfermann نگاهی بسیار انتقادی به وقایع آن زمان دارد ، که شما را به لرز می اندازد.

[ad_2]

کتاب Bei Ostwind hörten wir die Leute schreien : Das 'Schwarze Lager' Dormettingen