خرید کتاب Belles de nuit

[ad_1]

1946 – اندکی قبل از بسته شدن روسپی خانه ها. جهانی به پایان می رسد ، یعنی ایوان ، صاحب “Belles de nuit”. مومو که از مستعمره جزایر کاین در حال بازگشت بود ، برای خواندن “پیشخوان ها” پیاده می شود. کدام جهان در آن زمان باز خواهد شد؟ مارت ریچارد ، روسپی سابق با محکوم کردن “خانه ها” روح نمی فروشد؟ چه کسی واقعا مجازات می کند؟ آیا زندگی با زنانی که دارای فضیلت کمی هستند ، کمتر عوضی خواهد بود؟

[ad_2]

کتاب Belles de nuit