خرید کتاب Belleville Mamie Blues

[ad_1]

بلویل مامی بلوز داستان مادربزرگ نویسنده را از تولد وی در یک ایالت در نزدیکی تارنوف در سال 1911 تا بلویل ویلی رونیس دنبال می کند که در طلوع هجدهمین سالگرد تولد او استقبال می کرد. دهه بیست خروشان بود ، بارقه ای از خوشبختی ، پس از آن جنگ ، تبعید ، ترس ، قبل از آزادی و زندگی برای بازسازی قرار گرفت. نویسنده با بازگشت به زمان خود در جستجوی ریشه های خود ، میراث به جا مانده از این مادربزرگ را زیر سال می برد.

[ad_2]

کتاب Belleville Mamie Blues