خرید کتاب Be(loved) : Poetry and Prose for the Journey Home

[ad_1]

هر قلبی سزاوار صداست. از جنگل های کامبوج و یک برخورد تصادفی با یک زن پزشکی محلی ، Be (دوست داشتنی) ، اولین شعر شاعر داکوتا آدان ، شاعر داکوتا آدان قرار می گیرد ، که سicال حماسی معنای دوست داشتن را دنبال می کند. این گلچین صمیمانه به عنوان “یک کتاب ضروری برای کسانی که به دنبال عشق به خود” هستند ، قلب شکسته و بهبود دهنده تلاش روح ما را برای پیوند دوباره با کسی که همیشه امیدوار بودیم که باشد: صدا می کند.

[ad_2]

کتاب Be(loved) : Poetry and Prose for the Journey Home