خرید کتاب BEN-HUR: A TALE OF THE CHRIST

[ad_1]

بن هور: یک داستان از مسیح “تأثیرگذارترین کتاب مسیحی قرن نوزدهم” شناخته می شود و به پرفروش ترین رمان آمریکایی تبدیل شده است. این کتاب همچنین از رمان های دیگر با تنظیمات کتاب مقدس الهام گرفته و برای تولید مناظر و سینما اقتباس شده است. داستان به روشی توصیفی ماجراهای یهودا بن هور ، شاهزاده خیالی یهودی اورشلیم را که در اوایل قرن اول برده رومیان است و به یک ارابه و مسیحی تبدیل می شود ، توصیف می کند. به موازات روایت یهودا ، داستان عیسی مسیح که از همان منطقه است و از سن مشابهی برخوردار است را اجرا می کند. این رمان با طرح انتقامی که منجر به داستانی از عشق و عطوفت می شود ، مضامین خیانت ، محکومیت و رستگاری را منعکس می کند.

[ad_2]

کتاب BEN-HUR: A TALE OF THE CHRIST