خرید کتاب Beria : Stalin's First Lieutenant

[ad_1]

این اولین زندگینامه کامل لاورنتی بیریا ، رئیس پلیس بدنام استالین و برای سالها قدرتمندترین ستوان او است. مدتهاست که بیریا نماد تمام شرورهای استالینیسم است و تخیل عمومی را در غرب و اتحاد جماهیر شوروی سابق آزار می دهد. با این حال ، در حالی که مخالفان سیاسی وی به دنبال دستگیری و اعدام چشمگیر او در سال 1953 ، نام وی را از حافظه عمومی پاک کردند ، قبلاً چیزهای کمی در مورد زندگی طولانی و پر سر و صدا او منتشر نشده بود.

[ad_2]

کتاب Beria : Stalin's First Lieutenant