خرید کتاب Berlingieri on Arrest of Ships: Volumes I and II : Volume Set

[ad_1]

ششمین ویرایش برلینگیری در مورد دستگیری کشتی ها که اکنون در دو جلد مناسب ارائه شده است ، یک منبع اطلاعاتی بسیار ارزشمند است که جزئیات ادعاهایی را که می توان کشتی را دستگیر کرد ، شرایط اخذ حکم بازداشت ، نیاز به امنیت ، و روش هایی که کشتی ای که دستگیر شده است می تواند آزاد شود ، امکان بازداشت متعدد و صلاحیت صلاحیت آن وجود دارد. این کتابها که توسط یک متخصص مشهور در این زمینه نوشته شده و مقاله به مقاله و پاراگراف درباره کنوانسیون های مختلف مربوط به دستگیری کشتی ها تجزیه و تحلیل می شود ، این کتاب ها یک ابزار مرجع مفید برای متخصصان ، دانشگاهیان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. قانون دریایی.

[ad_2]

کتاب Berlingieri on Arrest of Ships: Volumes I and II : Volume Set