خرید کتاب Beschädigte Versöhnung

[ad_1]

“من اطمینان دارم که با آخرین یهودیان مسیحیت نیز از آلمان ناپدید خواهد شد.” این اعلامیه توسط الیزابت اشمیتز به هلموت گولویتزر در نوامبر 1938 توسط H.-J. بندیکت به عنوان فرصتی برای تجدیدنظر در مورد شکست کلیسای اعتراف در برابر آزار و اذیت یهودیان گرفته شد. آیا تاریخ بدی در تاریخ رستگاری نیست که به اثر فدیف مرگ مسیح آسیب جدی برساند؟ ساختارهای کلیسا طبق قوانین کلیسای ایالتی پس از سال 1945 بازسازی شدند. بندیکت می پرسد ، آیا وضعیت بد کلیسا ، کاهش عضویت و رشد بی اهمیت کلیسا نیز نتیجه این شکست نیست و فقط نتیجه سکولاریزاسیون نیست؟

[ad_2]

کتاب Beschädigte Versöhnung