خرید کتاب Beyond Kawaii

[ad_1]

کاوایی عشق به همه چیزهای زیبا تبدیل به تصویر غالب دختران و زنان ژاپنی شده است. زنان واقعی ژاپنی پیچیده ترند. برخی رحم خود را جشن می گیرند ، عده ای دیگر مد را تجربه می کنند و پرزرنگی خود را استتار می کنند یا از آنها استقبال می کنند ، بسیاری با مادر شدن دست و پنجه نرم می کنند. و حتی برخی ممکن است به عنوان ارواح انتقام جویانه بازگردند. این سومین مجموعه مطالعات محققان جوان دانشگاه کمبریج فراتر از تصویر کاوایی است و تنوع و پیچیدگی زن ژاپنی بودن را در هزاره جدید بررسی می کند.

[ad_2]

کتاب Beyond Kawaii