خرید کتاب Bible Stories That Make Us Smile

[ad_1]

داستانهای كتاب مقدس توسط هر نسل و هر عصری همچنان روایت و پخش ، یاد گرفته و دوست داشته می شوند. در اینجا برخی از محبوب ترین ها و برخی از آنها به ندرت مورد توجه قرار گرفته اند ، همه از دیدگاه دیگری بیان شده اند ، تا خوانندگان جوان این افراد شگفت انگیز کتاب مقدس را بشناسند و یاد بگیرند که چگونه داستان های خود را در مورد آنها بازگو کنند.

[ad_2]

کتاب Bible Stories That Make Us Smile