خرید کتاب Bibliographie zu den Handschriften vom Toten Meer

[ad_1]

مجموعه ضمیمه های مجله علوم عهد عتیق (BZAW) آثاری را در زمینه های مختلف علوم عهد عتیق منتشر می کند. تمرکز بر کتاب مقدس عبری ، قبل و بعد از آن در یهودیت باستان ، و همچنین شاخه های متعدد آن در فرهنگ های همسایه جهان باستان شرقی و هلنیستی-رومی است.

[ad_2]

کتاب Bibliographie zu den Handschriften vom Toten Meer