خرید کتاب Bienen: Entdecken Sie diese Bienen für Kinder – Ein Bienenbuch für Kinder

[ad_1]

زنبورها عسل و موارد دیگر را در اختیار جامعه ما قرار می دهند. این موجودات فعال اغلب مورد نفرت نیش زدن قرار می گیرند اما برای زنده ماندن به زنبورهای عسل نیاز داریم. در این کتاب ، کودک شما همه چیز را در مورد اثرات زنبورها و چرایی اهمیت آنها برای جامعه ما یاد می گیرد تا بتوانید در مورد طبیعت مختلف زنبورها نیز اطلاعاتی کسب کنید.

[ad_2]

کتاب Bienen: Entdecken Sie diese Bienen für Kinder – Ein Bienenbuch für Kinder