خرید کتاب Bilanzen

[ad_1]

به عنوان یک خواننده بودجه ، بینش مهمی در مورد وضعیت اقتصادی یک شرکت کسب می کنید. اعم از تجارت ، سرمایه ، تأمین مالی یا سودآوری ، همه چیز قابل مشاهده می شود. این راهنمای جیبی نحوه ساختار صورت های مالی ، تفسیر اقلام منفرد و نحوه ارزیابی صورت های مالی را نشان می دهد. محتویات: – دارایی ها و نقدینگی را به درستی ارزیابی کنید – این مورد توسط اقلام ترازنامه منفرد برجسته می شود – نتایج عملیاتی و سودآوری – صورت سود و زیان اطلاعاتی را در این مورد ارائه می دهد – اصول ارزیابی در ترازنامه تجاری و مالی و همچنین مطابق با IFRS – با یک قسمت عملی بزرگ: مهمترین سوالات حسابداری و راه حلهای آنها – با بودجه ABC از مهمترین اصطلاحات

[ad_2]

کتاب Bilanzen