خرید کتاب Bilateral Cooperation and Human Trafficking : Eradicating Modern Slavery between the United Kingdom and Nigeria

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه موردی از قاچاق انسان از نیجریه تا انگلستان را با تمرکز بر اقدامات عملی برای پایان دادن به این قاچاق ارائه می دهد. این مطالعه جنبه های زیادی از قاچاق انسان را شامل می شود ، از جمله استثمار جنسی ، بندگی در خانه ، بهره برداری کارگری ، کلاهبرداری از مزایا و برداشت اعضای بدن. علیرغم سرمایه گذاری کلان جامعه جهانی برای ریشه کن کردن آن ، این شکل از برده داری مدرن همچنان ادامه دارد و نویسنده از طرف های علاقه مند می خواهد نه تنها به جنایتکاران بلکه به نگرش ها ، فرهنگ ها ، قوانین و سیاست هایی که مانع از بین بردن برده داری مدرن است ، توجه کنند.

[ad_2]

کتاب Bilateral Cooperation and Human Trafficking : Eradicating Modern Slavery between the United Kingdom and Nigeria