خرید کتاب Bilingual Women : Anthropological Approaches to Second Language Use

[ad_1]

این کتاب استفاده از زبان توسط زنان در موقعیت های فرهنگی دو زبانه یا چند زبانه را بررسی می کند. نویسندگان – انسان شناسان اجتماعی ، معلمان و مترجمان زبان طیف گسترده ای از موقعیت های جغرافیایی و زبانی را پوشش می دهند ، از مرگ گلیسی در خارهای خارجی تا استفاده از اسپانیایی توسط زنان کچوا و آیمارا در آند. برخی مضامین مشترک پدیدار می شود: زبانهای غالب و زیر سلطه ، استفاده از آنها توسط زنان ؛ نگرش دوسویه نسبت به زنان به عنوان مترجم ، مفسر و نویسنده به انگلیسی به عنوان زبان دوم. و نقش حیاتی زنان در بقا (یا مرگ) زبانهای اقلیت مانند گالیکی و برتون.

[ad_2]

کتاب Bilingual Women : Anthropological Approaches to Second Language Use