خرید کتاب Bill Clinton

[ad_1]

این بیوگرافی خوانندگان را به بیل کلینتون معرفی می کند ، از جمله اوایل فعالیت سیاسی وی و وقایع مهم در دولت کلینتون ، از جمله توافق نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی ، اجلاس 2000 کمپ دیوید ، و استیضاح وی توسط ایالات متحده. مجلس نمایندگان. اطلاعات مربوط به دوران کودکی ، خانوادگی ، زندگی شخصی و سال های بازنشستگی وی درج شده است. جدول زمانی ، حقایق سریع و ستون های فرعی اطلاعات اضافی را ارائه می دهند. با استانداردهای اصلی مشترک هماهنگ شده و با استانداردهای ایالتی همخوانی دارد. کتابخانه Checkerboard اثری از انتشارات Abdo است ، یک بخش از ABDO.

[ad_2]

کتاب Bill Clinton