خرید کتاب Billionaire’s Deep Love : Volume 1

[ad_1]

در گذشته هان مو پنج میلیون دلار خریده بود تا در آن زمان خرید qinglian را بپذیرد su qinglian ساده لوحانه اعتقاد داشت این مرد فرشته ای است که از آسمان برای نجات او فرستاده شده است اما نمی تواند عاشق او شود و در صورت امکان به او اعتماد کند زندگی خود را با او به چنین روش خسته کننده ای سپری کرد ، با این وجود پس از حضور کیائو مای در چینگ لیان ، جهان به تاریکی افتاد ، او را از خانه بیرون کردند و مجبور به ترک قبیله یان شد که فکر می کرد او و قبیله یان یا هان مو با فاصله زیادی از هم جدا شده بود تا دیگر هرگز یکدیگر را نبیند ، با این حال او سالها سرگردان بود اما مرد به او گفت دوستت دارم

[ad_2]

کتاب Billionaire’s Deep Love : Volume 1