خرید کتاب Bills of Exchange and Bankers' Documentary Credits

[ad_1]

اسکناس های اسنادی و اسنادی بانکی اصلی ترین ابزار مالی و سازوکار تسویه معاملات تجاری بین المللی است. جلوه های ارزی و اعتبار اسنادی بانکی ، چاپ چهارم ، گزارشی کاملاً خواندنی اما کامل از قانون و رویه های مربوط به اسکناس ، چک و اعتبار اسنادی بانکی را ارائه می دهد. نویسندگان نحوه عملکرد اسکناس ها و سایر ابزارها را در عمل توضیح داده و توجه ویژه ای را به مشکلات پیش آمده و بهترین راه حل آنها جلب می کنند. علاوه بر این ، از آنجا که طرفین معاملات مالی غالباً در کشورهای مختلف مستقر هستند ، این حوزه با صلاحیت قضایی و انتخاب قانون سروکار دارد تا شما را قادر به انتخاب آگاهانه و سودآورترین انتخاب کند.

[ad_2]

کتاب Bills of Exchange and Bankers' Documentary Credits