خرید کتاب BIM und Recht in Österreich : Rechtliche Fallstricke und Lösungsansätze bei der Anwendung

[ad_1]

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) به عنوان یک روش کار دیجیتال در صنعت ساخت و ساز به بخشی جدایی ناپذیر از برنامه ریزی ها تبدیل شده است و کاربران بیشتری را پیدا می کند. با استقرار این فناوری جدید اسناد ساختمان دیجیتال ، س legalالات حقوقی جدید و در بعضی موارد هنوز حل نشده بوجود می آیند: چه کسی چه کف طبقه ای دارد؟ آیا می توانم مجبور به استفاده از BIM در برنامه ریزی ها شوم؟ و چه کسی خطر مسئولیت را قبول می کند اگر مشکلی پیش بیاید؟ ویلهلم برگتالر ، لوکاس گوتاردیس و ملیسا نوهاوزر BIM را از دیدگاه های مختلف حقوقی بررسی می کنند و نکات مفیدی را از عمل حقوقی ارائه می دهند. در فصل های قانون قرارداد ، قانون تدارکات و حقوق مالکیت معنوی دقیقاً تأکید شده است که از کدام دام های قانونی باید جلوگیری کرد و چگونه می توان هنگام استفاده از BIM مشکلات حقوقی را حل کرد. این نشریه هم به افراد و هم به شرکت هایی که از BIM استفاده می کنند و مشتریانی که مایل به اجرای پروژه های خود با استفاده از BIM هستند ، پرداخته است. این به کلیه کاربران BIM مروری دارد در مورد امکانات قانونی و موانعی که می توانند هنگام استفاده از BIM به وجود بیایند.

[ad_2]

کتاب BIM und Recht in Österreich : Rechtliche Fallstricke und Lösungsansätze bei der Anwendung