خرید کتاب Binding Robbie

[ad_1]

رابی در یک برف در دروازه مرگ پیدا شد. آیا باشگاه فرعی می تواند به او کمک کند تعادل خود را پیدا کند ، حتی اگر ساب هم نباشد؟ یا برای Dom مناسب است؟ تام مارتینو کنجکاو است. همه دام ها و زیردریایی های آنها از رابی بیلی ، پسربچه خیابانی که در یک برف گیر در ترنتون پیدا کردند محافظت می کنند. به نظر می رسد وقتی دنی در خیابان بود ، رابی از او مراقبت می کرد. وقتی برادر دنی کادن برای نجات دنی از خیابان آمد ، آنها به دنبال رابی گشتند و او را پیدا نکردند. اکنون که آنها این کار را انجام داده اند ، تمام Doms و جانشینان آنها مصمم هستند که به او کمک کنند تا به یکی از آنها کمک کند. تام می خواهد به رابی نیز کمک کند ، اما به یک دلیل دیگر. پس از ملاقات با مرد جوان ، تام عاشق است و او را برای پسرش می خواهد. اما یک مشکل همچنان وجود دارد. رابی می گوید این زیردریایی نیست.

[ad_2]

کتاب Binding Robbie