خرید کتاب Biodynamic Beekeeping : A Sustainable Way to Keep Happy, Healthy Bees

[ad_1]

زنبورداری مدرن ، تحت تأثیر فن آوری های جدید و روش های کشاورزی ، تولید عسل را افزایش داده است ، اما کلنی های زنبور عسل را ضعیف و در معرض بیماری قرار داده است. با کاهش نگران کننده جمعیت زنبورهای عسل ، نگرانی در مورد بحران زیست محیطی قریب الوقوع را افزایش داده است ، بسیاری از زنبورداران به دنبال راهی پایدارتر برای مراقبت از زنبورهای عسل هستند. بیودینامیک اولین کتابی است که دستورالعمل های کاربردی در مورد مراقبت از زنبورعسل را با استفاده از تئوری ها و روش های بیودینامیک ارائه می دهد. با در نظر گرفتن تأثیر حرکت ستارگان و سیارات در عادات طبیعی زنبورها ، بیودینامیک زنبورداران را ترغیب می کند تا با نشان دادن ، به عنوان مثال ، بهترین روزها برای بازرسی از کلنی ها یا جمع آوری عسل ، با زنبورهای خود هماهنگ تر باشند. این کتاب به زنبورداران توصیه ها و دستورالعمل های مفصلی در مورد چگونگی کار جامع تر ارائه می دهد ، از جمله: تفکر بیودینامیکی

[ad_2]

کتاب Biodynamic Beekeeping : A Sustainable Way to Keep Happy, Healthy Bees