خرید کتاب Bioethics and the Character of Human Life : Essays and Reflections

[ad_1]

در مقاله های جمع آوری شده در اینجا گیلبرت مایلندر از خوانندگان دعوت می کند تا در مورد برخی از مسائل اخلاقی اخلاقی که برای همه ما مهم است تأمل کنند. در این مقاله ها اخلاق زیست شناختی کمتر به عنوان یک رشته محدود به تعداد کمی از متخصصان نسبت به مجموعه ای از نگرانی های عمیق انسانی که به ناچار ما را به سمت پرسش های مذهبی و متافیزیکی سوق می دهد ، برخورد می کنند. از تأملات در مورد تجربه وی به عنوان عضوی از شورای ریاست جمهوری در زمینه اخلاق زیستی گرفته تا چگونگی آموزش تدریس مسیحی به معنای شخص بودن ، از ابتدا تا انتهای زندگی ، این مقالات این فرصت را به خوانندگان می دهد تا در مورد س ofالات معنایی تأمل کنند انسان بنیادی.

[ad_2]

کتاب Bioethics and the Character of Human Life : Essays and Reflections