خرید کتاب Biography : Writing Lives

[ad_1]

کاترین پارک از طریق معاینه دقیق ساموئل جانسون ، ویرجینیا وولف ، لنگستون هیوز ، گرترود اشتاین و دیگر استادان این سبک ، بیوگرافی را بررسی می کند.

[ad_2]

کتاب Biography : Writing Lives