خرید کتاب Biological Inhibitors

[ad_1]

این کتاب ، بخشی از مجموعه مطالعات در شیمی دارویی ، جزئیات بازدارنده های بیولوژیکی را نشان می دهد که نشان دهنده کشف دارو در درمان بیماری های انسانی ، از جمله فرایندهای قلبی عروقی ، عصبی ، التهابی ، هورمونی و متابولیکی است. همچنین ترکیباتی برای بیماری های قارچی و HIV / AIDS وجود دارد.

[ad_2]

کتاب Biological Inhibitors