خرید کتاب Biological Microtechnique

[ad_1]

یک راهنمای عملی کاملاً جدید برای روشهای کلاسیک و جدید ایجاد اسلایدها ، خواندن آسان و فهم آسان. میکروتکنیک بیولوژیکی حاوی انبوهی از جزئیات عملی است که پایه محکمی در روشهای مقدماتی میکروسکوپ نوری فراهم می کند.

[ad_2]

کتاب Biological Microtechnique