خرید کتاب Biomass Production and Efficient Utilization for Energy Generation

[ad_1]

محتوای کتاب شامل تمام جنبه های اصلی تولید زیست توده و استفاده کارآمد برای تولید انرژی است. بیشتر اطلاعات ارائه شده در این کتاب مبنای دستیابی به درک صحیح استفاده صحیح از زیست توده برای تولید گرما و انرژی است. در این کتاب ، معیارهای طراحی ، وضعیت فعلی فن آوری و چشم انداز آینده برای انرژی پاک از طریق نمودارها ، شکل ها ، جداول ، نمودارهای جریان نشان داده شده است. معادله و غیره تا موضوع شفاف تر و مفیدتر شود.

[ad_2]

کتاب Biomass Production and Efficient Utilization for Energy Generation