خرید کتاب Biorefining of Biomass to Biofuels : Opportunities and Perception

[ad_1]

این حجم بر چشم انداز تبدیل زیست توده به سوخت های زیستی از جمله اتانول ، بوتانول ، بیوگاز ، بیوهیدروژن ، بیودیزل ، گاز گازی و سایر محصولات مفید تمرکز دارد. سوخت های حاصل از زیست توده در سراسر جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با این حال ، به دلیل مواد اولیه بالا و هزینه های فرآوری ، سوخت های زیستی تولید شده از لیگنوسلولز گران تر از سوخت های معمولی است. بنابراین ، مفهومی از پالایش بیولوژیک معرفی شده است که در آن می توان بیش از یک محصول یا هر یک از اجزای جداگانه زیست توده را به محصولات مفید مانند پالایشگاه روغن بدست آورد.

[ad_2]

کتاب Biorefining of Biomass to Biofuels : Opportunities and Perception