خرید کتاب Bioremediation: Applications for Environmental Protection and Management :

[ad_1]

این کتاب فن آوری های زیست پالایی را به عنوان ابزاری برای حفاظت و مدیریت محیط بررسی می کند. این چشم انداز جهانی در مورد پیشرفت های اخیر در تصفیه بیولوژیکی آلاینده های مختلف محیط زیست را فراهم می کند. موضوعات تحت پوشش شامل تجزیه و تحلیل مقایسه ای الکتریکی سازی بیوگاز از هضم کننده های بی هوازی ، مدل سازی ریاضی در پالایش بیولوژیکی ، ارزیابی فن آوری های توالی یابی نسل بعدی برای نظارت بر محیط زیست در کاهش فاضلاب است. و تأثیر تکنیک های مختلف تصفیه فاضلاب مانند استفاده از الیاف نانو ، میکروب ها و ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی. درمان بیوالکتروشیمیایی گیاه درمانی و استراتژی های جذب بیولوژیکی. این کتاب برای دانشمندان و محققانی است که در زمینه پالایش زیستی فعالیت می کنند.

[ad_2]

کتاب Bioremediation: Applications for Environmental Protection and Management :