خرید کتاب BIOS Instant Notes in Ecology

[ad_1]

این کتاب برای دستیابی سریع و آسان دانشجویان به مطالب سبز اصلی جهت کمک به یادگیری و تجدید نظر در دانشجویان طراحی شده است. موضوعات کلیدی مانند جمعیت و فعل و انفعالات ، اکوسیستم ها ، ژنتیک جمعیتی ، مدل های جامعه و بسیاری موارد دیگر در بخش های قابل مدیریت ، که هر یک به صورت متقابل ارجاع داده می شوند ، ساختار یافته اند تا امکان پیمایش آسان از طریق اطلاعات را فراهم کند.

[ad_2]

کتاب BIOS Instant Notes in Ecology