خرید کتاب Biosynthetic Technology and Environmental Challenges :

[ad_1]

این کتاب مروری جامع بر رویکردهای بیوسنتز در تولید مواد شیمیایی مهم صنعتی و چالش های زیست محیطی را در بر دارد. در 19 فصل آن جنبه های مختلف فن آوری بیوسنتز از دیدگاه متخصصان برجسته در این زمینه بحث شده است. این رویکردهای مختلف تصفیه خانه زیستی ، از جمله استفاده از میکروب ها ، گیاهان مهندسی متابولیک ، روش های مبتنی بر زیست توده و فناوری سبز را پوشش می دهد. این مقاله همچنین تحقیقات مهمی را در زمینه کمپوست سازی زباله های آلی و خطرناک ، مدیریت و بازیابی مواد مغذی از پسماندهای کشت و صنعت ، سنتز بیوسنتز و پیشرفت های فن آوری فاکتورهای زیستی و تصفیه بیولوژیکی فاضلاب بررسی می کند. این کتاب به ادبیات علمی در زمینه فن آوری های بیوسنتز و چالش های زیست محیطی مرتبط برای محققان و دانشگاهیان فعال در این زمینه در سراسر جهان کمک می کند.

[ad_2]

کتاب Biosynthetic Technology and Environmental Challenges :