خرید کتاب Black Beauty

[ad_1]

زیبایی سیاه با روزهای بی دغدغه یک اسب جوان به عنوان یک کلت در یک مزرعه انگلیسی با مادرش ، زندگی سخت او با کشیدن تاکسی در لندن ، بازنشستگی خوشحال در حومه شهر آغاز می شود. در طول راه ، او با مشکلات زیادی روبرو می شود و داستان های بسیاری از ظلم و مهربانی را تعریف می کند. هر فصل کوتاه حادثه ای از زندگی Black Beauty را بیان می کند که حاوی یک درس یا اخلاق است که به طور معمول مربوط به مهربانی ، همدردی و درک اسب ها است. در حالی که علناً بهزیستی حیوانات را آموزش می داد ، Black Beauty همچنین نحوه برخورد با مردم را با مهربانی ، همدردی و احترام یاد می دهد. این رمان بلافاصله به پرفروش ترین کتاب تبدیل شد ، سیول فقط 5 ماه پس از انتشار درگذشت ، اما به اندازه کافی زندگی کرد تا ببیند تنها رمانش مورد توجه قرار گرفت. Black Beauty با فروش پنجاه میلیون نسخه ، Black Beauty یکی از پرفروش ترین کتاب های تاریخ است.

[ad_2]

کتاب Black Beauty