خرید کتاب BlackRock : Eine heimliche Weltmacht greift nach unserem Geld

[ad_1]

پول فا. سنگ سیاه امپراتوری مانند BlackRock هرگز وجود نداشته است. مدیر ثروت آمریکایی بیش از هفت تریلیون دلار اداره می کند. هیچ بانکی یا صندوقی تقریباً تأثیر یکسانی ندارد. خبرنگار و کارشناس مالی نیویورک ، هایک بوچر در مسیر شرکت است: چطور ممکن است در مدت زمان کوتاهی چنین غولی ظهور کند ، تقریباً بی توجه و بدون مزاحمت سیاست و مقررات؟ رئیس شرکت لری فینک چه استراتژی را دنبال می کند؟ یک چیز مسلم است: قدرت این بازیگر جهانی کل سیستم اقتصادی ما را زیر سوال می برد. “هایك بوچر توانسته است انواع مختلف سرمایه داری را به روشی ارائه دهد كه فهم آن آسان باشد.” SWR “باختر سرزنده و قابل درک شما را از طریق امپراتوری جهانی Blackrock راهنمایی می کند” Handelsblatt

[ad_2]

کتاب BlackRock : Eine heimliche Weltmacht greift nach unserem Geld