خرید کتاب Blades of Bluegrass

[ad_1]

کاپیتان بریت استوری بیش از بازوی چپ خود را در افغانستان از دست داده است. او اعتقاد خود را به افتخار و انسانیت از دست داد وقتی که شکست در امر فرماندهی وی در عمل منجر به جان یک سرباز جوان شد ، و بریت را به یک بمب سیاسی تبدیل کرد که ارتش آمریکا و پدرش ، یک سناتور با نفوذ ، ناامیدانه در تلاشند تا خود را خلع سلاح کنند. ستوان اول تدی الكساندر ، یك كاردرمانگر ، هنگامی كه چند روز قبل از لغو DOMA ، همسرش در افغانستان درخواست كرد ، با موفقیت درخواست كمك به بازماندگان را كرد. شش سال بعد ، او در گذشته توسط خانواده نظامی اش با خیال راحت محافظت می شود تا اینکه مأموریتش برای بازپروری Captain Story هر دو را به نبردی گیج کننده بین وظیفه ، عواقب و جذابیت گرم کشاند.

[ad_2]

کتاب Blades of Bluegrass