خرید کتاب Blind Man's Lantern and Five More Stories

[ad_1]

مجموعه ای عالی از داستان های اکشن آلن کیم لنگ از “عصر طلایی داستان علمی”. ویژه در اینجا: “فانوس کور” ، “شورشهای بزرگ گلدان” ، “Gourmet” ، “جهان در یک بطری” ، “داستان سیندرلا” و “جنگجویان شیمیایی خالص”.

[ad_2]

کتاب Blind Man's Lantern and Five More Stories