خرید کتاب Bloc

[ad_1]

در عرض چند ساعت ، چهار شخصیت می بینند که زندگی آنها در اثر یک اتفاق پیش پا افتاده کاملاً وارونه شده است. موضوعی غیرمعمول که با شوخ طبعی برخورد شده باشد ، شرایط بورلسک که آنطور که انتظار می رود ، اتفاق نمی افتد.

[ad_2]

کتاب Bloc