خرید کتاب Bloody Counterattack To Be King : Volume 1

[ad_1]

کنکور دانشگاه سدی است که نسل ما از پس آن بر نمی آید. با این حال ، وانگ تیانژ ، که فرصتی برای اعتصاب داشت ، بندهای دنیای سکولار را شکست. برای برادران ، قلب و روح ملاقات می کنند. تاج و عصبانیت برای زنان زیبایی است. برای قدرت با حرکات انگشتان ، درختان و پوسته ها از بین می روند. ده هزار نفر فراز و نشیب دارند.

[ad_2]

کتاب Bloody Counterattack To Be King : Volume 1