خرید کتاب Boarding Party

[ad_1]

وروجك آقای جوان ، با این داستان یك نفره چابك – و خسیس – یك نفره ، رابرت اف یانگ ، تحقیق آكادمیك خود در مورد ریشه های علمی افسانه و افسانه ما را ادامه می دهد ، نویسنده ای نامزد هوگو بود كه به نثر غنایی و احساسی خود معروف است. کارهای وی در داستانهای شگفت انگیز ، داستانهای خارق العاده ، داستانهای شگفت انگیز ، پلیبوی ، شنبه شب عصر ، کولی ، مجله گلکسی و واقعیت و داستان علمی آنالوگ ظاهر شده است.

[ad_2]

کتاب Boarding Party