خرید کتاب Boéthos de Sidon – Exégète d’Aristote et philosophe

[ad_1]

این مطالعه شامل اولین مجموعه از قطعات محافظت شده ، به زبان یونانی و عربی ، توسط فیلسوف مشائی مشائی بوتوس از سیدون (قرن اول قبل از میلاد) همراه با ترجمه فرانسوی آنها و یک شرح جامع است. این کتاب اثری ضروری برای خوانندگانی است که به تاریخ ارسطو گرایی و به طور کلی ، فلسفه یونان به طور کلی علاقه مند هستند.

[ad_2]

کتاب Boéthos de Sidon – Exégète d’Aristote et philosophe