خرید کتاب Bonding of Elastomers : A Practical Guide

[ad_1]

این کتاب تاریخ ، نظریه و عمل اتصال الاستومرها به لایه های جامد را پوشش می دهد. اطلاعاتی در مورد روش ها ، تجهیزات و ارزیابی اوراق ارائه می دهد. مثالهای مفصل و متعددی از تحقیقات در مورد متغیرهایی که بر چسبندگی ، مقاومت چسبندگی و مدت زمان چسبندگی تأثیر می گذارند ، ارائه شده است تا درک عمیق تری از این فن آوری را به خواننده ارائه دهد.

[ad_2]

کتاب Bonding of Elastomers : A Practical Guide