خرید کتاب Book of Dreams

[ad_1]

کتاب رویاها یک رمان تجربی است که توسط جک کرواک در سال 1960 منتشر شده است ، استخراج شده از روزنامه رویایی که از سال 1952 تا 1960 نگهداری می کند. در آن کرواک سعی می کند نقشه ها را با شخصیت های کتاب های خود همانطور که در رویاهای خود می بیند ادامه دهد. این کتاب از لحاظ سبک وحشی ، خودجوش و روان است ، مانند بسیاری از نوشته های کرواک ، و کمک می کند تا بینشی از ذهن نویسنده Beat Generation به دست آورید.

[ad_2]

کتاب Book of Dreams