خرید کتاب Boon, The Mind of the Race

[ad_1]

Boon یک هجو ادبی توسط HG Wells در سال 1915 است. با این وجود ادعا می شود که از شخصیت خیالی Reginald Bliss برخوردار است و مدتی پس از انتشار ولز نویسندگی را انکار کرد. شهرت بون به خاطر سهم خود در بحث ولز در مورد ماهیت ادبیات با هنری جیمز است که کاریکاتور شده در کتاب است. اما در بون ولز او همچنین خود را مسخره می کند ، مفهومی را که برای او عزیز بود زیر سوال می برد و مسخره می کند: مفهوم آگاهی جمعی بشریت.

[ad_2]

کتاب Boon, The Mind of the Race