خرید کتاب Boost Your Mental Capabilities : Your Brain Also Needs Training

[ad_1]

تقویت توانایی های ذهنی خود یک کتابچه راهنمای آموزش مغز برای بهبود پنج مهارت ذهنی است: حافظه ، خلاقیت ، توجه ، استدلال و هوش. این کتاب شامل نکات بی شماری ، چندین مثال و 32 فعالیت به راحتی عملی است که می تواند در چند دقیقه در روز انجام شود ، و همچنین توضیحات اساسی در مورد هر مبحث است.

[ad_2]

کتاب Boost Your Mental Capabilities : Your Brain Also Needs Training