خرید کتاب Borders and Mobility in Turkey : Governing Souls and States

[ad_1]

طی دو دهه گذشته ، ترکیه شاهد یک سری مداخلات مرزی بوده است که ریشه در مسئله سازی این کشورها “ترانزیت” ، “مقصد” ، “اروپایی” ، “مسلمان” و “امن” دارد. این کتاب بر روی بازیگران به ظاهر متفاوتی است که در چنین مداخلاتی دخیل هستند ، از اتحادیه اروپا و سازمان های بین المللی گرفته تا مبلغان ، متخصصان امنیتی و مهاجران خودشان. این چگونگی وابستگی این بازیگران به منطقهای متقاطع مدیریت گرایی ، تأمین امنیت ، انسان دوستی و خاورشناسی برای کنترل ، مهار ، پردازش ، نجات و نجات جمعیتهای متحرک را بیان می کند.

[ad_2]

کتاب Borders and Mobility in Turkey : Governing Souls and States