خرید کتاب Borders in Central Europe After the Schengen Agreement :

[ad_1]

این کتاب نتیجه تحقیق در مورد تأثیرات مهمی است که امضای توافق نامه شینگن در مناطق مرزی امضا کنندگان ، به ویژه در مرزهای داخلی اروپای مرکزی داشته است. تجزیه و تحلیل نگاهی عمیق به ادغام ، توسعه و درک اروپا در سطح ایالت و در مناطق مرزی منتخب اروپای مرکزی ارائه می دهد. این کتاب نتایج پرسشنامه های جمعیت در این منطقه را مورد بحث قرار می دهد و مهمترین ویژگی های توسعه مناطق مرزی در مرزهای داخلی / مناطق مرزی اروپای مرکزی پس از توافق نامه شینگن را ارائه می دهد. این کتاب برای دانشجویان و محققانی که با اراضی مرزی سر و کار دارند مناسب است ، اما همچنین اطلاعات کافی را برای علاقه مندان به برنامه ریزان منطقه ای و سیاست گذاران بیان می کند.

[ad_2]

کتاب Borders in Central Europe After the Schengen Agreement :